Dokument

Lätt att göra rätt
Här har vi samlat tips på hur du kan göra för att minska energianvändningen i din lägenhet, något som både du och miljön vinner på.


Renovering och ombyggnation
Bostadsrättshavare får renovera och bygga om i sin lägenhet, men väsentliga förändringar får endast utföras efter tillstånd från styrelsen. Renovering och ombyggnation beskriver vad du bör tänka på inför renovering eller ombyggnation. Längst bak i dokumentet finns en ansökningsblankett, om du behöver söka styrelsens tillstånd.


Vårdprogram
Stockholms Byggnadsantikvarier har på uppdrag av Brf Virvelvinden gjort ett vårdprogram för föreningens fyra punkthus. Arbetet har innefattat genomgång och sammanställning av historik, beskrivning av husens och områdets kulturhistoriska värde, dokumentation samt förslag på riktlinjer vid underhåll och förändringar. Syftet med vårdprogrammet är att upprätta riktlinjer för skötsel och underhåll för bebyggelse och omgivningar, målsättningen är att områdets kulturhistoriska värden ska stärkas och behållas.


Stadgar
Våra stadgar utgår från bostadsrättslagen och eftersom nya regler i bostadsrättslagen trädde i kraft 1 januari 2023, kommer föreningens stadgar att uppdateras så att de även fortsättningsvis överensstämmer med lagen. För att ändra stadgarna krävs två stämmobeslut. Det första beslutet togs vid stämman 2023.