Kontakt

Kontakt

Klicka på någon av rubrikerna nedan för att hitta kontakt information.

Sofie Jonsson, ordförande
Kontaktperson för boende
Simrishamnsvägen 14, 4 tr
073-500 10 80
ordforande@brf-virvelvinden.se

Hans Lindström, vice ordförande
Kontaktperson för boende
Simrishamnsvägen 14, 6 tr
073-904 52 25
viceordforande@brf-virvelvinden.se

Pia Kolmodin
Ekonomiansvarig
Simrishamnsvägen 21, 1 tr
073-960 32 77 – obs! endast sms
ekonomi@brf-virvelvinden.se

Richard Linde
Sekreterare och informationsansvarig
Simrishamnsvägen 12, 3 tr
070-664 62 42
sekreterare@brf-virvelvinden.se

Allan Jarletun
Fastighetsadministratör
Simrishamnsvägen 19, 5 tr
070-528 08 02
fastighet@brf-virvelvinden.se

Christer Engström
Fastighetsadministratör
Simrishamnsvägen 12, 1 tr
070-396 56 03
nycklar@brf-virvelvinden.se

Kilian Backman, suppleant
Simrishamnsvägen 19

Johan Belin, suppleant
Simrishamnsvägen 21

Felanmälan görs till fastighetsförvaltaren, Jakobsen Properties (JP),antingen via Loomer eller också mejlledes till felanmalan@jproperties.se

JP har öppet vardagar 07.00-16.00. Föreningens fastighetsskötare heter Linus Ståhl, 072-895 16 32.
linus.stahl@jproperties.se

Akuta fel efter 16.00 och under helger görs till Bravida, 020-21 21 12, som kopplar ditt samtal vidare till larmservice.

För att få uppgifter om din bostadsrätt, kontakta HSB:s boendeservice, service.stockholm@hsb.se
HSB har även hand om panter och överlåtelser. Inför försäljning ber du banken att skicka dessa handlingar till
Brf Virvelvinden
c/o HSB Stockholm
Styrelseservice
112 84 Stockholm

OBS! Om pantbreven skickas till föreningen kommer ditt ärende att försenas.

Vanja Schwamberg
Simrishamnsvägen 12, 1 tr
revisor1@brf-virvelvinden.se

Hans Wrådhe
Simrishamnsvägen 19, 4 tr
revisor2@brf-virvelvinden.se

Om du vill vara med och påverka ditt boende kontakta oss:

Håkan Stenlund, sammankallande
Simrishamnsvägen 21, 3 tr
valberedning.sammankallande@brf-virvelvinden.se

Aicha Hassan
Simrishamnsvägen 21, 4 tr
valberedning.ledamot1@brf-virvelvinden.se

Anette Jansson
Simrishamnsvägen 19, 4 tr
valberedning.ledamot2@brf-virvelvinden.se