Boende

A till Ö

Anticimex — Via bostadsrättsföreningens fastighetsförsäkring har vi till­gång till rådgivning om bekämpning av skadedjur.

Avgifter — Inbetalningsavier för månads­avgiften skickas kvartalsvis ut av HSB Stockholm. Autogiro är möjligt.

Balkong — Blomlådor skall fästas på insidan av balkongen. Ingen grillning får ske på balkongen. Eventuell parabolantenn ska fästas på insidan av balkongen i metalldelarna och inte i fasadensom lätt kan bli skadad. Markiser eller annat får inte heller fästas i fasaden.

Barnvagnar — Vagnar kan ställas i de förråd som finns i anslutning till portingångarna. Tänk på att en barnvagn som förvaras i trapphuset ökar brandrisken och minskar framkomligheten för boende och räddningspersonal i händelse av brand.

Bredband — Fiber finns indraget till alla lägenheter med tillhörande tjänstedelare. Vår leverantör är Stockholms stadsnät.

Container  Då föreningen inte har något grovsoprum kommer det två gånger per år i samband med föreningens vår- respektive höststädning en container som ställs upp utanför S12

Cyklar — Cyklar ställs cykelförråd, det finns ett i varje hus, eller i cykelställ. Tänk på att inte blockera portingångar eller sopluckorna till hushållssoporna.Cyklar får inte ställas i trappuppgångarna.

Diskmaskin — Anlita fackman – rörmokare och behörig elektriker – om du ska installera diskmaskin i din lägenhet.

Dörrmattor — får inte finnas utanför dörren på grund av brandrisk och försvårande av trappstädning.

Elspis — Kontrollera att du köper en spis som är anpassad till det eluttag som finns i din lägenhet, en fas 240V.  Kontakta auktoriserad elektriker för råd.

Felanmälan — Kontakta vår fastighetsförvaltare Jakobsen Properties, helst via Loomer.

Fest — Meddela dina grannar några dagar innan genom att sätta upp en lapp på anslagstavlan i trapphuset.

Fläktar — Endast kolfilterfläktar är godkända att användas i köket.

Förråd — Till varje lägenhet i föreningen hör i de flesta fall två förråd, mindre lägenheter kan ha endast ett. I varje hus finns cykel­förråd och barnvagnsförråd. Föreningen har även trädgårdsförråd med redskap för skötsel av området sommar- och vintertid. 

Försäkring  En hemförsäkring rekommen­deras.  Bostadsrättsinne­havare är via föreningens fastighetsförsäkring i If ansluten till föreningens gemensamma tillägg för bostadsrättsförsäkring.

Grannsamverkan  Föreningen är aktivt med i polisens projekt Grannsamverkan, vars syfte är att minska brott och skadegörelse i vår boendemiljö.

Hjärtstartare / defibrillator — i porten Simrishamnsvägen 14, finns föreningens hjärtstartare. Din blipp fungerar där oavsett i vilket hus du bor i.

Hushållssopor — Utanför alla portar finns det behållare. Se till att din soppåse är emballerad och att påsen är försluten. Påsen skall inte ställas utanför din lägenhetsdörr.

Internet — se ”Bredband”.

Julgranar — Julgranar ska köras till någon av kommunens återvinningscentraler eller upphämtningsplatser. 

Kvarterslokalen Orkanen  Kvarterslokalen Orkanen på baksidan av Simrishamnsvägen 21 kan hyras av alla boende. För mer information och bokning, klicka här.

Loomer Kostnadsfri app som föreningen använder sig av. I Loomer kan du göra felanmälningar, kontakta styrelsen och andra grannar, ta del av nyhetsbrev och info.

Markis — För att sätta upp markis krävs tillstånd från styrelsen.

Medlemsrevisorer De föreningsvalda medlemsrevisorernas uppgift är att granska styrelsens arbete utifrån ett medlemsperspektiv. Detta till skillnad från den auktoriserade revisorn som granskar årsbokslut och styrelsens arbete utifrån ett ekonomiskt/juridiskt perspektiv.

Om du som medlem har synpunkter på styrelsearbetet och inte tycker att dina synpunkter hörsammas av styrelsen, kan du kontakta medlemsrevisorerna.

Nyhetsbrev — Styrelsen skickar, alternativt anslår på anslagstavlorna i respektive port, vid behov ut nyhetsbrev till alla boende. De ges ut i samband med styrelsemöte samt vid behov.

Ombyggnation Vi har tagit fram ett särskilt dokument om renovering och ombyggnation, det hittar du här.

Pantförskrivningar — Sköts av HSB.

Portar — Se till att porten stängs ordentligt efter dig. Släpp inte in främmande personer.  

Skadedjur — Om du får bekymmer med skadedjur i din lägenhet är det oftast du själv som är ansvarig för att åtgärda problemet. Men ta gärna kontakt med styrelsen ändå. Det kan också vara bra att kontakta närmaste grannarna för att uppmärksamma dem på att kanske även de är drabbade.

Stadgar — Fastställda regler som gäller bostadsrättsföreningens verksamhet och alla som har bostadsrätter i föreningen. Stadgar kan endast ändras genom årsmötesbeslut. Stadgarna ska alla medlemmar ha. Hyresgäster berörs inte direkt av stadgarna.

Städdagar — Föreningen har två städdagar per år, en på våren och en på hösten, då vi städar gemensamma utrymmen lite noggrannare. Dagen brukar avslutas med korvgrillning.   

Städning av trapphus  Tjänsten köps in av föreningen. Är du missnöjd med städningen, kontakta styrelsen.

Tidningar — Tidningar läggs i återvinningsskjulet.

Trädgårdsförråd — Föreningen har ett större trädgårdsförråd i S12 och ett lite mindre i S21.

TV — I huset finns kabel-TV från ComHem. Det kan finnas ett eller flera uttag till kabel-TV i lägenheten. 

Tvättmaskin Du kan låta auktoriserad rörmokare och behörig elektriker installera tvättmaskin i ditt badrum.

Tvättstuga Föreningens tvättstuga ligger i det gula huset på gården och kan bokas dygnet runt. För bokning, klicka här.

Valberedning — Vid den årliga stämman väljs en valberedning som ska bereda val av styrelse och övriga förtroendevalda till nästkommande årsstämma. Om du är intresserad av ett förtroendeuppdrag eller vill nominera en granne, kontakta valberedningen.

Värme — Husen har fjärrvärme. Vi kan hjälpas åt att spara värmekostnader genom att inte låta varmvatten stå och rinna, genom att vädra effektivt med korsdrag i stället för att ha öppet länge och genom att se till att portar och balkongdörrar är hela och stängda. Kontrollera gärna att tätningslisterna är hela och tätar runtom för att undvika okontrollerat drag. Om dina element inte är varma över hela ytan kan det hända att det kommit luft i systemet. Avlufta i så fall elementen. Om något element inte blir varmt alls, trots att andra element i lägenheten blir varma, bör du prova att skruva på eventuell termostat och se om det hjälper. Kolla också att inget hänger för termostaten.

Återvinningsskjul — Det finns ett skjul för insamling av återvinningsmaterial.

Årsmöte  Ska enligt stadgarna hållas innan maj månads utgång och är bostadsrättsföreningens högsta beslutande organ. Alla bostadsrättsinnehavare har rösträtt på årsmötet, eller årsstämman som den också kallas. Som hyresgäst är du inte röstberättigad, din möjlighet att påverka är att kontakta någon i styrelsen.

Övernattningslägenhet Lugnet på Simrishamnsvägen 14 är till för alla boende. För mer information och bokning, klicka här.

Om du vill hyra ut din lägenhet måste du ansöka om styrelsens samtycke innan hyresgästen flyttar in i lägenheten. Vid varje andrahandsupplåtelse kommer en avgift att tas ut enligt föreningens stadgar. Avgiften är 10 % av prisbasbeloppet/år.

Ansöknings­blankett kan du ladda ner härSkanna in och mejla den ifyllda blanketten till viceordforande@brf-virvelvinden.se och ekonomi@brf-virvelvinden.se.

Var ute i god tid med ansökan! Tänk på att:

 • Andrahandshyresgästen har samma skyldigheter som ordinarie lägenhets­innehavare. Missköter sig andrahandshyresgästen allvarligt riskerar både denne och du att bli vräkta.
 • Upprätta ett skriftligt avtal mellan dig och hyresgästen. Avtalsmall finns att ladda ned kostnadsfritt hos till exempel Bostadsrätterna.
 • Det är viktigt att uthyrningen sköts rätt – både för dig och för föreningen. I vissa fall kan det vara lämpligt att teckna ett separat avtal med andrahandshyresgästen om du vill undvika att denne får besittningsrätt, det vill säga rätt att bo kvar i lägenheten.
 • Lag och rättspraxis ger något olika stora möjligheter till uthyrning i andra hand för hyresgäster och bostadsrättshavare. Generellt är det något lättare för en bostadsrättshavare att få hyra ut i andra hand.
 • Om någon hyr ut sin lägenhet utan styrelsens samtycke kan nyttjanderätten förverkas och föreningen ha rätt att säga upp innehavaren till avflyttning. Detta gäller oavsett om den ursprunglige lägenhetsinnehavaren är hyresgäst eller bostadsrättshavare. För bostadsrättshavare innebär det att föreningen har rätt att säga upp bostadsrättshavaren och verka för tvångsförsäljning på en offentlig auktion.

Vill du veta mer läs på www.andrahandsuthyrning.com

Övernattningslägenheten Lugnet

Övernattningslägenheten Lugnet ligger på bottenvåningen i S14, gemensamhetslokalen Orkanen i markplan på baksidan av S21.

Fotona ovan är tagna i föreningens övernattningslägenhet som ligger på bottenvåningen på Simrishamnsvägen 14. Här finns ett sovrum med två 120 cm breda sängar och en utdragssäng som är 80 cm bred, dubbelt så bred när den är utdragen. Lägenheten har också ett litet kök med mikrovågsugn, spis, kylskåp, bord med fyra stolar och en barnstol. Toalett och dusch finns förstås, liksom täcken och kuddar till fyra personer.

Hyra och bokningsregler

 • Hyran, 300 kr per natt, betalas i efterskott och läggs på din månadsavgift/hyresavi vid kommande aviseringstillfälle.
 • Om lägenheten avbokas senare än ett dygn innan du skulle hyra den, debiteras hyran för en natt, det vill säga 300 kr.
 • Lägenheten hyrs per dygn, från kl 12.00 till kl 12.00 påföljande dag. 
 • Max sju nätter i följd kan bokas.
 • Du som hyr lägenheten ansvarar för den, det vill säga för inventarier, husgeråd och städning. Om du inte tar det ansvaret får du inte hyra lägenheten vid fler tillfällen. 
 • Det är bra om du i god tid innan dina gäster kommer, kan kolla att lägenheten är städad och om du behöver fylla på med toalettpapper, diskmedel och/eller påsar för sopor. 
 • Om lägenheten visar sig vara ostädad när du hyr den – eller om du upptäcker att något har gått sönder – anmäl detta genast till styrelsen. 

Att tänka på

 • Vid övernattning ska egna sängkläder (örngott, påslakan och underlakan) samt handduk tas med.
 • Lokalen är rök- och djurfri.
 • Endast värmeljus får användas i ljushållna.
 • För allas trivsel städar vi noggrant efter oss och är försiktiga med möbler och inventarier.
 • Lokalen ska lämnas i gott skick och vara noga städad. Dammsugare och annan städutrustning finns i lägenheten.

Checklista för städning

 • Glas, porslin och övriga husgeråd har diskats, torkats och ställts på sina respektive platser i hyllor och skåp. 
 • Soporna är bortburna. Flaskor, burkar, matrester och dylikt får ej lämnas.  
 • Golven har dammsugits och våttorkats. Observera att golven våttorkas endast med vatten, inget rengöringsmedel får användas.  
 • Spis och mikrovågsugn är väl rengjorda.
 • Kylen är tömd och väl rengjord med kylan på minsta effekt. 
 • Toaletten är väl rengjord och papperskorgen tömd. 

Vid utebliven/undermålig städning läggs en avgift motsvarande städbolagstaxa på hyran.

När du har läst igenom ovanstående är du varmt välkommen att boka Lugnet, vilket du kan göra här eller via bokningstavlan i tvättstugan.

Gemensamhetslokalen Orkanen

Föreningens gemensamhetslokal Orkanen har separat ingång från baksidan av Simrishamnsvägen 21. Här finns spis, ugn, kyl och frys, 6 bord och ca 30 stolar samt två soffor. Lokalen kan användas för olika aktiviteter och kan bokas av alla som bor i våra hus. Glas, tallrikar och bestick finns för 30 personer, det finns även kaffebryggare, skålar, uppläggningsfat etc.

Bokningsregler

 • Lokalhyran har tidigare varit 300 kronor per dygn, men den har vi på prov tagit bort från och med september 2023.
 • Lokalen lånas per dygn, från kl 12.00 till kl 12.00 påföljande dag. 
 • Max två dygn i följd kan bokas.
 • Du som lånar lokalen ansvarar för den, det vill säga för inventarier, husgeråd och städning. Om du inte tar det ansvaret får du inte låna lokalen vid fler tillfällen. 
 • Det är bra om du innan dina gäster kommer, kan kolla att lokalen är städad och om du behöver fylla på med toalettpapper, diskmedel och/eller soppåsar. 
 • Om lokalen visar sig vara ostädad när du lånar den – eller om du upptäcker att något har gått sönder – anmäl detta genast till styrelsen. 

Att tänka på

 • Lokalen är rök- och djurfri.
 • Söndag – torsdag ska volymen sänkas kl 21, fredag och lördag kl 23.
 • Endast värmeljus får användas i ljushållarna.
 • För allas trivsel städar vi noggrant efter oss och är försiktiga med möbler och inventarier.
 • Lokalen ska lämnas i gott skick och vara noga städad. Dammsugare och annan städutrustning finns i lokalen.

Checklista för städning

 • Glas, porslin och övriga husgeråd har diskats, torkats och ställts på sina respektive platser i hyllor och skåp. 
 • Soporna är bortburna.
 • Golvet har dammsugits och våttorkats. 
 • Spis och mikrovågsugn är väl rengjorda.
 • Kylen är tömd och väl rengjord. 
 • Toaletten är väl rengjord och papperskorgen tömd.
 • Eventuella cigarettfimpar utanför lokalen är bortplockade. 

Vid utebliven/undermålig städning läggs en avgift motsvarande städbolagstaxa på hyran.

När du har läst igenom ovanstående är du varmt välkommen att boka Orkanen, vilket du kan göra här eller via bokningstavlan i tvättstugan.

Brandvarnare

Alla lägenheter inom Stockholms stad skall enligt Brand- och miljönämndens beslut vara försedda med minst en brandvarnare. Det är den boendes eller bostadsrättsinnehavarens skyldighet att kontrollera att brandvarnare finns och att den fungerar. Du som hyr hos oss, kan få hjälp att byta batteriet i brandvarnaren när det är slut. Kontakta vår fastighetsskötare.

Ta för vana att byta batteri en gång om året. Brandvarnare åldras, därför behöver de bytas ut ungefär vart tionde år. Tänk på att ljudet från brandvarnaren måste höras ordentligt, även genom stängda sovrumsdörrar.

Räddningsvägar

För att räddningstjänsten ska kunna bistå med utrymning, om sådan behöver göras, och kunna göra en effektiv släckinsats måste räddningsvägarna vara framkomliga. Containrar och tillfälligt parkerade bilar får inte bli ett problem vid en akut situation.

 • Ställ inget brännbart i trapphuset
  Trapphuset är en viktig utrymningsväg. En brand där kan få svåra konsekvenser. Därför måste trapphusen hållas rena från brännbara material som barnvagnar, mattor, soppåsar, tidningar och kartonger.
 • Håll vind och källare låsta
  Låsta dörrar minskar risken för anlagda bränder.
 • Blockera inte trapphuset
  Framkomligheten får inte hindras. Trapphuset är din väg ut och räddningstjänstens väg in om det brinner. Även ambulanspersonal med bår måste kunna komma fram. Något man lätt glömmer bort när man kommer hem från jobbet och är trött och barnen griniga. För allas vår säkerhet, ställ barnvagnen i barnvagnsrummet.
 • Stäng inne branden!
  Brinner det i din lägenhet – ta dig ut och stäng lägenhetsdörren efter dig. Då sprider sig inte branden och den giftiga röken ut i trapphuset lika fort.
 • Gå aldrig ut i ett rökfyllt trapphus!
  Brinner det hos någon annan och trapphuset är rökfyllt – stanna i din lägenhet! Larma 112. Räddningstjänsten hjälper dig ut.

Om det börjar brinnaagera direkt

Eftersom en brand kan växa fort gäller det att agera direkt. Det är när branden fortfarande är liten som man har chans att släcka själv. Tänk igenom före hur du ska bete dig och ta dig ut om det börjar brinna. Grundregeln är:

RÄDDA – VARNA – LARMA – SLÄCK

Brand i kläder

Om det brinner i någons kläder, se till att snabbt få ner personen på golvet. Om man står upp eller springer runt sprider sig branden snabbare och dessutom ökar risken för brännskador i andningsvägarna.

Släck elden genom att slänga en filt eller liknande över personen. Täta till mot kroppen från huvudet och neråt så att branden kvävs. Det är viktigt att det du släcker med är gjort av naturmaterial. Konstfibrer, som till exempel fleece, tar lätt eld.

Brand i kastrull

Skulle det börja brinna i en kastrull, flytta den från plattan och kväv branden med ett lock. Använd aldrig vatten om det brinner i margarin eller olja, då ”exploderar” det brinnande fettet. Det blir en våldsam brandspridning och du kan bli allvarligt brännskadad.

Annan brand

Är branden liten, försök att släcka, men ta inga onödiga risker. Finns handbrandsläckare till hands: ryck ur sprinten, närma dig branden i låg ställning och spruta mot det som brinner, inte mot lågorna. Håll dig under röken.

När du inte kan släcka själv

Har du ingen möjlighet att släcka på ett säkert sätt är det viktigaste att du snabbt tar dig ut. Stäng dörren till rummet där det brinner och stäng också lägenhetsdörren när alla kommit ut. Annars sprids röken ut i trapphuset. Larma 112 och varna grannarna.

Brand på annan plats i flerbostadshuset

Stanna kvar i lägenheten. En lägenhetsdörr står normalt emot en brand i cirka 30 minuter. Våta handdukar hjälper till att täta runt dörren och i brevinkastet. Gå aldrig ut i ett rökigt trapphus och använd aldrig hissen vid brand. Larma 112 och påkalla uppmärksamhet genom fönstret eller balkongen.

Behövs hjälp – larma 112

Behövs hjälp, ring 112. Då hamnar du hos en larmoperatör på SOS-centralen. För att få den bästa och snabbaste hjälpen – svara på operatörens frågor om vad som har inträffat, var det har hänt, vilket telefonnummer du ringer ifrån och så vidare. Hjälpen blir inte försenad för att du svarar på många frågor. När du pratar med en operatör, larmar en annan samtidigt räddningstjänsten och skickar den till platsen. Möt upp när hjälpen kommer för att visa vägen och spara tid.

Skydda ditt hem mot bränder

Ha släckutrustning hemma

Eftersom bränder växer snabbt är det väldigt bra att ha en handbrandsläckare hemma.

Annat som är bra att tänka på

 • Glömda stearinljus orsakar många bränder. Släck alltid ljusen när du lämnar rummet. Använd brandsäkra och stabila ljusstakar och ställ ljusen på säkert avstånd från gardiner och annat brännbart. Lämna inte barn eller husdjur ensamma med levande ljus.
 • Dra ut kontakten ur kaffekokare, hårtorkar och liknande när de inte används.
 • Låt inte disk- och tvättmaskiner eller torktumlare vara igång när du sover eller går hemifrån.
 • Håll rent från brännbart material på och runt om spisen. Rengör spisfläkten då och då. En brand i en bortglömd kastrull kan lätt ta sig upp i en spisfläkt som inte är rengjord och vidare i huset.
 • Se till att små barn aldrig får tag i tändstickor, cigarettändare och dylikt.
 • Rök aldrig i sängen eller någon annanstans där du riskerar att somna.
 • Se till att glödlampor och spotlights inte kommer åt något brännbart. Använd skyddskåpor på lampor i garderober och andra platser där brännbart material kan komma i kontakt med lampan.
 • Byt blinkande lysrör omedelbart och byt samtidigt glimtändaren.
 • Var rädd om elsladdar så att de inte kläms och skadas. Byt dem om de är trasiga.
 • Håll trapphuset rent från brännbart material och sådant som står i vägen vid en utrymning.
 • Minska risken för anlagda bränder genom att hålla dörrar till källare och vindar låsta. Förvara inte heller brännbart material intill fasaden eller i trapphuset.
 • Förvara aska från öppen spis och liknande i metallkärl med lock i minst fem dygn efter att den har brunnit ut. Sedan kan den slängas bland övriga sopor.
 • I din lägenhet får endast mindre mängder brandfarliga vätskor, till exempel lösningsmedel, spolarvätska och bensin, och gaser förvaras utan tillstånd från byggnadsnämnden.
 • Förvara inga fyrverkerier eller brandfarliga vätskor och gaser i källaren eller på vinden.

Hjärtstartare

Ett plötsligt hjärtstopp innebär att hjärtat plötsligt slutar att pumpa blod, detta beror på problem i hjärtats elektriska system, hjärtats vanliga rytm övergår till ett så kallat kammarflimmer (ventrikelflimmer), vilket gör att hjärtat flimrar i stället för att slå normalt, ett flimrande hjärta pumpar inget blod ut till kroppen. Bara efter några sekunder faller den drabbade ned medvetslös eftersom hjärnan drabbats av syrebrist. Den enda behandling som kan hjälpa är HLR och en tidig strömstöt från en hjärtstartare.

Som lekman ska man larma 112 om personen är medvetslös med onormal eller ingen andning och ge HLR tills ambulansen anländer. Finns det en hjärtstartare tillgänglig ska man använda den så tidigt som möjligt även om man inte har utbildning. Genom att ge omväxlande 30 kraftiga och snabba bröstkompressioner samt 2 inblåsningar pumpas det syresatta blodet runt i kroppen, med en tidig stöt från hjärtstartaren bryts det elektriska kaos som orsakar hjärtstoppet.

Om man vid hjärtstopp hos vuxen är osäker på HLR eller inte kan göra inblåsningar kan enbart bröstkompressioner ges i väntan på ambulans, till barn skall dock alltid både bröstkompressioner och inblåsningar ges. Alla kan lära sig hjärt- och lungräddning och använda en hjärtstartare och det är bättre att göra någonting än ingenting alls.

Föreningens hjärtstartare är uppsatt i porten Simrishamnsvägen 14.

Din blipp fungerar oavsett i vilken port du bor i.

Bytarbod

Innanför cykelkällaren i S21 ligger vårt lilla bytesrum, där du kan lämna saker som du inte har användning för längre – och kanske hitta något som du vill ha. Det är förstås okej att bara lämna eller bara hämta. Det viktigaste är att rummet används och att fungerande saker återanvänds i stället för att slängas.

Den kod du behöver för att komma in i bytesrummet finns på Loomer. Lämna inte ut koden till något utomstående, bytesrummet är bara avsett för oss som bor i Virvelvinden.

Det här är vad som gäller i bytesrummet

 • Allt som lämnas in måste vara helt och rent och fungera.
 • Ställ bara ner saker som du verkligen tror att någon annan kan ha glädje av.
 • Inga textilier såsom kläder, lakan, kuddar eller mattor.
 • Inga skrymmande möbler eller saker (använd ditt sunda förnuft – rummet är ju pyttelitet).
 • Inga böcker (ställ dem i stället i trappen, i bokhyllan på vårdcentralen eller i återbrukstunnan på biblioteket).
 • Allt ska packas upp – lämna inte saker i påsar eller kartonger.
 • Vi hjälps åt att hålla ordning.

Om du har frågor eller synpunkter på bytesrummet, mejla ordforande@brf-virvelvinden.se

Virvelvinden har fjärrvärme. Sommartid är värmen avstängd, resten av året är den justerad till en temperatur på drygt 20 grader. Du kan alltid sänka värmen, men inte höja den över injusterat gradtal. Badrummens handdukstorkar är dock anslutna till systemet som förser oss med varmvatten och får därför aldrig stängas av

Om elementet väsnas och/eller dess övre del är svalare än den nedre är det troligen luft i systemet. För att släppa ut luften behöver du en elementnyckel (köp gärna en multinyckel, sådana finns på byggvaruhus). Innan du öppnar ventilen, sätt en mugg eller handduk under. Skruva försiktigt tills det börjar pysa ut luft. När det börjar rinna ut vatten är det dags att skruva åt ventilen igen. (Om det inte finns luft i elementet kommer det vatten direkt.) Kontrollera att ventilen håller tätt, men dra inte åt för hårt.

Handdukstorken
Handdukstorken är ansluten till systemet som förser oss med varmvatten. Det betyder att det alltid ska cirkulera varmt vatten i den, eftersom varmvatten används året runt.

Handdukstork är inte längre godkända att koppla till system med varmvattencirkulation (VVC), så om bygger du om i ditt badrum ska den ersättas med en som drivs med el.
Varmvattencirkulation får inte stängas av annat än av behörig VVS-installatör och endast vid ombyggnation eller nödfall (risk för vattenskada).

Så länge du inte har något allvarligt elfel behöver du bara veta hur du hanterar säkringarna och jordfelsbrytaren i din elcentral. Din lägenhet är ansluten till elnätet via en elcentral, ett skåp som sitter på väggen i hallen. I skåpet delas elströmmen upp i ett antal grupper, och varje grupp skyddas av en säkring.

Som grundstandard har de flesta smältproppar som kan bryta strömmen om en kraftig över­belastning sker i din lägenhet. Om strömmen bryts i lägenheten, och det inte går att åtgärda genom att återställa automatsäkringarna och jordfelsbrytaren i din lägenhets elcentral, kan det alltså vara dessa säkringar som ”gått” det vill säga som brutit strömmen.

Din elcentral har också en jordfelsbrytare. Jordfelsbrytaren ska skydda dig ifall någon av dina apparater skulle gå sönder och bli strömförande. Jordfelsbrytaren är dock inte ett fullständigt skydd. Om du gör elarbeten själv och kopplar fel, eller om ett barn petar in skruvmejslar i båda hålen i vägguttaget, kan det bli en dödlig stöt utan att jordfelsbrytaren bryter strömmen.

Jordfelsbrytaren har en testknapp, den bör testas åtminstone två gånger per år. Om strömmen bryts som den ska är det bara att slå på strömmen igen. Om strömmen inte bryts bör du kontakta en behörig elektriker.

Är du hyresgäst ringer du felanmälan om jordfelsbrytaren inte fungerar. Är du bostadsrättshavare ska du själv se till att felet åtgärdas av behörig elektriker, eftersom jordfelsbrytaren enligt stadgarna är ditt ansvar att underhålla, inte föreningens.

Elmätare och huvudsäkringar
Elmätaren sitter längst ner i trapphuset i ett låst utrymme, tillsammans med elmätarna för de andra som bor i trapphuset. Intill elmätaren sitter dina huvudsäkringar.

Avläsning av elmätaren görs av nätbolaget (Ellevio), normalt minst en gång per år. De informerar i sin tur din elleverantör om avläsningsresultatet. Du kommer inte själv in i utrymmet med elmätarna. Vill du ha en extra avläsning av elmätaren får du kontakta Ellevio och vara beredd att betala dem en avgift för detta.

Elinstallationer
Ändringar av elinstallationen får endast göras av behörig elektriker. Vissa enkla byten av detaljer, till exempel byte av väggströmbrytare, får du göra själv om du är fullständigt säker på hur du ska göra. Behöver du läsa mer om vad du får göra och inte, finns mer information på www.elsakerhetsverket.se.

När strömmen inte fungerar

 • Vid strömavbrott i kvarteret, då fler lägenheter i omgivningen är påverkade: Kontakta Ellevio på telefon 020-44 11 00
 • Vid strömavbrott som berör endast ditt hus: Ring felanmälan under dagtid. Ring jouren under kväll, natt och helg.
 • Vid strömavbrott i endast din lägenhet: Som bostadsrättshavare kontaktar du felanmälan/jour, eventuell kostnad för utryckning och åtgärd står du själv för. Som hyresgäst kontaktar du felanmälan/jour för avhjälpande av fel, men debiteras kostnaden endast om strömavbrottet orsakats av egenägd elektrisk armatur eller produkt.

Byte av lysrör – en säkerhetsfråga 
Lysrör som blinkar eller bara glöder är en ganska vanlig brandorsak (över­­hett­ning av komponenter i armaturen). Håll lysröret släckt tills du kan byta ut det! Kolla effektmärkningen för att få rätt nytt lysrör. Det finns ofta olika effekter trots samma storlek på lysrören. Lysrör som blinkar eller bara glöder är en ganska vanlig brandorsak (över­­hett­ning av komponenter i armaturen). Håll lysröret släckt tills du kan byta ut det! Kolla effektmärkningen för att få rätt nytt lysrör. Det finns ofta olika effekter trots samma storlek på lysrören.

I vanliga (gamla) lysrörsarmaturer, som blinkar snabbt några gånger när du tänder lysröret, bör även glim­tändaren bytas när lysröret byts. Om du byter till säkerhets­glimtändare håller den dock längre och nästa gång kan du i så fall byta endast lysröret.

Om du slarvar med flyttstädningen, har den som flyttar in efter dig rätt att anlita städfirma – och låta dig betala. Hela lägenheten inklusive garderober, köksskåp, vitvaror, golvbrunn och ventiler ska städas, likaså balkong och förråd. Här finns en checklista för flyttstädning.

Här har vi listat vad du bör tänka på inför en flyttstädning. Generellt gäller att du ska lämna lägenheten i samma skick som du själv skulle vilja flytta in i.

Kök

 • Dra ut spisen och rengör sidor och bakstycke samt vägg, skåpsidor och golv
 • Rengör kokplattornas kanter
 • Rengör ugn och plåtar
 • Rengör lamporna, ta bort lösa kupor och diska dem
 • Tvätta rent köksskåpens in- och utsidor
 • Rengör och frosta av kyl och frys och lämna dörrarna öppna

Badrum och toalett

 • Rensa golvbrunnen
 • Rengör toalettstolens utsidor och krök samt under handfatet
 • Om du har badkar, rengör under det

Rum

 • Ta bort alla eventuella heltäckningsmattor samt mattejp
 • Rengör elementen – glöm inte mellanrummen och baksidan
 • Rengör alla fönsterkarmar och golvlister
 • Tvätta fönstren in-, mellan- och utvändigt
 • Torka ur alla garderober
 • Rengör alla dörrar och dörrhandtag
 • Torka av eventuella persienner

Samtliga utrymmen

 • Dammsug eller dammtorka tak och väggar (i kök och badrum behöver väggarna troligtvis våttorkas)
 • Våttorka alla socklar, dörrlister och fönsterkarmar (glöm inte garderoberna)
 • Rengör golven

Därutöver

 • Balkong och förråd ska också städas
 • Om du och den som ska flytta in efter dig har kommit överens om att till exempel trätrallen på balkongen ska vara kvar, så ska ändå både balkonggolv och trätrall rengöras

Föreningen har en fönsterputsmaskin. Kontakta någon i styrelsen om du vill låna den.

Alla behöver ha en hemförsäkring. Bostadsrättshavare är dessutom skyldiga att teckna en tilläggsförsäkring, ett så kallat bostadsrättstillägg. Brf Virvelvinden har valt att teckna bostadsrättstillägget kollektivt, vilket innebär att du som bostadsrätthavare inte behöver teckna ett sådant till din egen hemförsäkring.

Bostadsrättstillägget, som Brf Virvelvinden har tecknat kollektivt hos föreningens försäkringsbolag If, täcker skador som inte täcks av vare sig föreningens försäkring eller din egen hemförsäkring.

Kan det vara fel att felanmäla?
Så gott som alla felanmälningar leder till kostnader. Bostadsrättsföreningen står för kostnaderna när det gäller fel som är föreningens ansvar att åtgärda. På samma sätt står bostadsrättshavaren för kostnaderna när det gäller fel som är bostadsrättshavarens ansvar att åtgärda. Av stadgarna framgår vem som ansvarar för vad. JProperties, vår fastighetsförvaltare, har också koll på var ansvaret ligger och kan tala om för dig när du kontaktar dem var kostnaden kommer att hamna.

Som hyresgäst kan du bli betalningsskyldig om du felanmält något som du borde ha hanterat själv. Även här har fastighetsskötaren koll på vad som gäller.

Under Kontakt finns de uppgifter du behöver för att göra felanmälan.

När du ska sälja din bostadsrätt är det viktigt att du upplyser mäklaren om att det är HSB Stockholm som är kontakt­person vid frågor rörande medlemskap och panter.
Handlingar gällande panter och över­låtelser ber du banken att skicka till:
Brf Virvelvinden, c/o HSB Stockholm Styrelseservice,
112 84 Stockholm.

Uppgifter om din bostadsrätt kan du rekvirera via mejl från HSB:s boendeservice: service.stockholm@hsb.se

Virvelvinden har anslutit sig till Grannsamverkan, som är ett samarbete mellan boende och lokal polis, och vars syfte är att göra bostadsområden mindre attraktiva för brottslig verksamhet. För att Grannsamverkan ska fungera gäller att vi boende vet hur man försvårar för tjuven, så läs gärna på om det: samverkanmotbrott.se

Virvelvinden har anslutit sig till Grannsamverkan, som är ett samarbete mellan boende och lokal polis, och vars syfte är att göra bostadsområden mindre attraktiva för brottslig verksamhet. För att Grannsamverkan ska fungera gäller att vi boende vet hur man försvårar för tjuven, så läs gärna på om det: samverkanmotbrott.se

Vi har ett blandat låssystem. Nycklar till lägenheter och vindar. Nycklar och/eller blippar till portar, miljöstuga, källare, tvättstuga, övernattninglägenhet… Den som har anmält sig till Free call kan dessutom öppna porten med hjälp av sin telefon. Här finns info om hur du tar dig in var och vart du vänder dig när du behöver ny nyckel eller blipp.

Nycklar
Våra nycklar ingår fortfarande i Svenska Bostäders nyckelsystem för området Hammarby/Kärrtorp och Björkhagen. Det innebär att vi, om vi ska göra nyckelkopior, måste göra det hos en av Svenska Bostäder utsedd låssmed. För att göra det lite enklare har vi överlåtit ansvaret för nyckel- och även blippbeställningar på JProperties. Obs! Nyckeln till överlåset i lägenhetsdörren kan du låta kopiera hos vilken låssmed som helst.

Om du vill ha fler nycklar till din lägenhet, port, barnvagnsrum eller cykelrum tar du kontakt med JP via mejl, felanmalan@jproperties.se eller via Felanmälan på Loomer. De uppgifter du måste ange är:

 • Namn
 • Adress
 • Lägenhetsnummer (står på utsidan av dörren)
 • Telefonnummer
 • Bild på nyckel som du önskar kopiera (båda sidor)
 • Antal nycklar du önskar beställa

Leverans av ny nyckel görs antingen via rekommenderad post (kostar mellan 100 och ca 150 kr, beroende på försändelsens vikt, och kräver swishbetalning), eller hämtas i någon av Byggbeslag AB:s butiker på Stensätravägen 5 i Skärholmen, 010-163 66 76, alternativt Viderögatan 3 i Kista, 010-176 88 93. Om du väljer att köpa/hämta ut dina nycklar i vald butik behöver du ta med dig legitimation. Glöm inte att kolla när butiken har öppet.

Pris: 350-450 kr ink moms + ev tillkommande kostnad för porto.

Blipp – elektronisk nyckel
Du har två olika blippar: en som går till tvättstugan och minst en som går till din port, till återvinningsskjulet och till S14 där föreningen har sin brevlåda och där även hjärtstartaren finns.

När blipparna infördes fick alla hushåll tre stycken (förutom blippen till tvättstugan). Om du behöver fler eller om du (eller den som bodde i lägenheten före dig) har tappat bort någon kostar det 125 kr att göra en ny.

Ny blipp beställs via J Properties (JP), antingen via mejl till felanmalan@jproperties.se eller också via Felanmälan på Loomer. Blippen får du antingen av JP vid nästkommande ronderingstillfälle (JP är här på rondering en gång i veckan) eller också hämtar du den på JP:s kontor på Ljusslingan 30A i Hammarby sjöstad när du fått bekräftat att den är färdig.

Om du tappar bort en blipp är det viktigt att du meddelar det till JP så att blippen kan avaktiveras. 

Porten
Portarna är utrustade med kodlås. Dagtid går att ta sig in med kod eller blipp. Mellan kl 22.00 och 06.00 är koden avstängd, då är det blipp eller free call som gäller.
Portkoden byts var fjärde månad. Nya koden står i nyhetsbrevet som vid kodbyte alltid lämnas i brevinkasten (annars anslås nyhetsbreven i trapphusen).

Free call
Tanken med free call är att begränsa utlämnandet av portkoden. Den som väntar bud, hantverkare eller andra besökare kan med hjälp av free call öppna porten med sin telefon. Free call fungerar dessutom dygnet runt, vilket inte portkoden gör.

Om du inte har free call sedan tidigare eller ifall du har bytt telefonnummer, behöver du kontakta JP via felanmalan@jproperties.se eller Felanmälan på Loomer.

De fyra sista siffrorna i det telefonnummer du anmäler till JP blir den tillfälliga free call-koden. Max fyra telefonnummer per lägenhet kan anmälas. 

Så här fungerar det
Din besökare har inte meddelat när hon/han kommer utan ringer och säger att nu är jag här och vill komma in i porten:

 1. Du ringer free call- numret 08-600 03 88 från telefonen med ditt föranmälda telefonnummer.
 2. Låt 2 signaler gå fram, lägg sedan på luren.
 3. Porten är nu öppen (dock inte längre tid än vad den är när portkoden används)

Din besökare vet när hon/han anländer:

 1. Du ringer free call- numret 08-600 03 88 från telefonen med ditt föranmälda telefonnummer.
 2. Låt 4 signaler gå fram, lägg sedan på luren.
 3. Under en timme från det att du ringde free call går nu porten att öppna med de fyra sista siffrorna i ditt telefonnummer. Dessa fyra sista siffror är alltså den kod du ger din besökare.

Uppringningen till free call kostar ingenting.

Det röda trähuset invid tvättstugan är en miljöstuga, där du kan slänga dina sorterade sopor för återvinning. Här har vi listat vad som kan slängas i miljöstugan och vart du kan ta vägen med sådant som inte kan slängas där.

Det här kan slängas i miljöstugan

 • Hård- och mjukplast – läggs i samma behållare
 • Färgat och ofärgat glas – sorteras i separata behållare. Obs! Fönsterglas, dricksglas och porslin ska slängas i hushållssoporna.
 • Dagstidningar
 • Pappersförpackningar – vik ihop kartonger så de tar mindre plats.
 • Metallförpackningar
 • Glöd-, samt lågenergilampor och lysrör. Lampor räknas som farligt avfall och lågenergilampor/lysrör med kvicksilver måste lämnas på kommunens återvinningscentral.
 • Batterier lämnas i holk.
 • Matavfall – bruna papperspåsar finns att hämta i miljöstugan. Obs! Matavfall = ätbart avfall (inklusive fruktskal), inte blomjord, krukväxter eller snus. 

Hushållsavfall
Hushållsavfall slängs i de gröna behållarna utanför husen.

Grovsopor 
Madrasser, elskrot och annat som inte får lämnas i miljöstugan kan antingen slängas i den container vi beställer till städdagarna (en städdag på våren, en på hösten) eller också köras till en återvinningscentral. Närmaste återvinningscentralerna finns i Östberga vid Huddingevägen/Sockenvägen, Vantör vid Kvicksundvägen samt i Högdalen. Att lämna sopor på återvinningscentralen är kostnadsfritt för privatpersoner.
Om du har svårt att ta dig till en återvinningscentral och inte vill vänta till dess städdagscontainer kommer, be någon om hjälp – det finns kanske någon granne som själv behöver åka med sopor? – eller ställ soporna någonstans där du slipper se dem, kanske i ett förråd eller på balkongen, men ta inte ner dem till miljöstugan!

Farligt avfall 
Målarfärger, lösningsmedel och trasiga lågenergilampor är farligt avfall och måste lämnas till återvinningscentralen. Farligt avfall får absolut inte slängas vare sig i hushållssoporna eller i miljöstugan, inte heller i den container vi beställer när det är städdag! Läkemedel är också farligt avfall och ska lämnas till apoteket.

Container för skrymmande sopor
I samband med våra städdagar (första helgfria söndagen i april samt första söndagen i oktober) ställs en container upp vid vändplanen utanför S12 några dagar innan städdagen.

Att slänga sopor på fel ställe eller fel sätt kan medföra kostnader för föreningen, men framför allt medför det kostnader för miljön!

Bytesrum
I 21:ans cykelrum finns ett bytesrum, där du kan ställa saker du tröttnat på, men som någon annan kan ha glädje av. Även här finns förstås regler för vad som får lämnas. Läs mer om bytesrummet här.

Fyra tvättmaskiner, varav en extra stor; två torktumlare, två torkskåp och en kallmangel. Tvättstugan ligger i det gula fristående huset och kan bokas dygnet runt. Ett tvättpass ger dig tillgång till två tvätt- och två torkmaskiner under tre timmar.

Bokning av tvättid
För att boka tvättid via bokningstavlan i tvättstugan behöver du din tvättstugeblipp. Den behöver du också för att logga in när du ska börja tvätta.

För att boka tvättid via hemsidan, närmare bestämt här, behöver du ditt lägenhetsnummer (står på din dörr) och en fyrsiffrig kod som du ska ha fått i samband med att du flyttade in. Om du saknar lösenord/kod, mejla nycklar@brf-virvelvinden.se 

Du bokar antingen maskinpar 1 eller 2. Oavsett vilket par du bokar har du tillgång till två tvättmaskiner, ett torkskåp, en torktumlare och kallmangel. Om du behöver komma åt den extra stora tvättmaskinen ska du dock boka maskinpar 1. De tider som kan bokas är kl 00–03, 03–06, 06–09, 09–12, 12–15, 15–18, 18–21 och 21–00.
Onsdagar städas tvättstugan mellan kl 09 och 12, den tiden går därför inte att boka.

Respektera tvättiderna. Är du mer än ½ timme försenad kan någon annan ta din tvättid. Mer detaljerad information finns i tvättstugan vid bokningstavlan.

Tänk på att:

 • Torka av tvättmaskinen och behållarna för tvättmedel. Rengör dammfiltren i torktumlare och torkskåp – det ska vara rent för nästa som kommer och tvättar.
 • Sopa golvet, om det ser ut att behövas.
 • Strömbrytare till maskinerna får inte stängas av.
 • Ljuset i tvättstugan är rörelseaktiverat och strömbrytaren innanför dörren får aldrig röras.
 • För allas trivsel i tvättstugan visa respekt för våra gemensamma regler, som finns anslagna i tvättstugan.

Trasig maskin
Om någon maskin inte fungerar som den ska, gör en felanmälan till Söderkyl, 08-556 962 00. Sätt gärna en lapp på den trasiga maskinen om att den är felanmäld. Det är bra om du även meddelar någon i styrelsen att du gjort felanmälan.


För att husens ventilation ska fungera måste ventilerna för luft in i och ut ur lägenheten vara öppna. Ventiler för luft som dras in i lägenheten sitter ovanför fönsterkarmarna, i många av lägenheterna finns också en ventil i skafferiet.

Att tänka på

 • Den vanligaste orsaken till drag är otäta fönster. Kontrollera att fönstrets tätningslister fungerar som de ska.
 • Ventilen på fönsterkarmen ska normalt vara öppen. Vid väderlek med extrem kyla eller stark vind kan du begränsa öppningen alternativt stänga den helt. Det görs genom att skjuta hela ventilen åt vänster helt eller delvis. Vid stark blåst bör du först prova att stänga dörrarna inne i bostaden för att hindra korsdrag.
 • Om du upplever problem med kondens – kontrollera att ventilationen fungerar. Prova både att öka och minska ventilationen rejält och se om det hjälper. Se också till att fönstrets tätningslist är hel och sluter tätt.
 • Om du har en köksfläkt bör filtret/metallgallret i den rengöras eller bytas med jämna mellanrum. Annars samlas fett där och försämrar fläktens effektivitet och ökar brandrisken.
 • Tänk på att inte täcka för ventilation med lösa föremål som kan sugas in i ventilationssystemet och därmed orsaka att fläktarna stannar eller går sönder.