Boende frågor

Andrahandsuthyrning

Om du vill upplåta din lägenhet till någon annan (andrahandsuthyrning) måste du ansöka om styrelsens samtycke innan hyresgästen flyttar in i lägenheten. Vid varje andrahandsupplåtelse kommer en avgift att tas ut enligt föreningens stadgar. Avgiften är 10 % av prisbasbeloppet/år.

Om du vill upplåta din lägenhet till någon annan (andrahandsuthyrning) måste du ansöka om styrelsens samtycke innan hyresgästen flyttar in i lägenheten. Vid varje andrahandsupplåtelse kommer en avgift att tas ut enligt föreningens stadgar. Avgiften är 10 % av prisbasbeloppet/år.

Ansöknings­blankett finns att ladda ner via denna länk: ladda ner här. Skanna in och mejla den ifyllda blanketten till både viceordforande@brf-virvelvinden.se och ekonomi@brf-virvelvinden.se.

  • Andrahandshyresgästen har samma skyldigheter som den ordinarie lägenhets­innehavaren. Missköter sig andrahandshyresgästen allvarligt kan både denne och du – den ordinarie lägenhetsinnehavaren – bli vräkta samtidigt.
  • Upprätta ett skriftligt avtal mellan dig och hyresgästen. Mall-avtal finns att ladda ned kostnadsfritt eller att köpa hos välsorterade bokhandlare.
  • Det är viktigt att uthyrningen sköts rätt – både för dig och för föreningen. I vissa fall kan det t.ex. vara lämpligt att teckna ett separat avtal med andrahandshyresgästen om du vill undvika att denne får besittningsrätt, d.v.s. rätt att bo kvar i lägenheten.
  • Lag och rättspraxis ger något olika stora möjligheter till uthyrning i andra hand för hyresgäster och bostadsrättshavare. Generellt är det något lättare för en bostadsrätts­innehavare att få hyra ut i andra hand.
  • Om någon hyr ut sin lägenhet utan styrelsens samtycke kan nyttjanderätten förverkas (upphöra) och föreningen ha rätt att säga upp innehavaren till avflyttning. Detta gäller oavsett om den ursprunglige lägenhetsinnehavaren är hyresgäst eller bostadsrättshavare. För bostadsrättshavare innebär det att föreningen har rätt att säga upp bostadsrättshavaren och verka för tvångsförsäljning på en offentlig auktion.

Ansöknings­blankett finns att ladda ner via denna länk: ladda ner här. Skanna in och mejla den ifyllda blanketten till både viceordforande@brf-virvelvinden.se och ekonomi@brf-virvelvinden.se.

Var ute i god tid med Din ansökan! Tänk på att:

  • Andrahandshyresgästen har samma skyldigheter som den ordinarie lägenhets­innehavaren. Missköter sig andrahandshyresgästen allvarligt kan både denne och du – den ordinarie lägenhetsinnehavaren – bli vräkta samtidigt.
  • Upprätta ett skriftligt avtal mellan dig och hyresgästen. Mall-avtal finns att ladda ned kostnadsfritt eller att köpa hos välsorterade bokhandlare.
  • Det är viktigt att uthyrningen sköts rätt – både för dig och för föreningen. I vissa fall kan det t.ex. vara lämpligt att teckna ett separat avtal med andrahandshyresgästen om du vill undvika att denne får besittningsrätt, d.v.s. rätt att bo kvar i lägenheten.
  • Lag och rättspraxis ger något olika stora möjligheter till uthyrning i andra hand för hyresgäster och bostadsrättshavare. Generellt är det något lättare för en bostadsrätts­innehavare att få hyra ut i andra hand.
  • Om någon hyr ut sin lägenhet utan styrelsens samtycke kan nyttjanderätten förverkas (upphöra) och föreningen ha rätt att säga upp innehavaren till avflyttning. Detta gäller oavsett om den ursprunglige lägenhetsinnehavaren är hyresgäst eller bostadsrättshavare. För bostadsrättshavare innebär det att föreningen har rätt att säga upp bostadsrättshavaren och verka för tvångsförsäljning på en offentlig auktion.

Vill du veta mer läs på www.andrahandsuthyrning.com